فایل آماده ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات، فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات، فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات، فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

ترجمه مقاله گیرنده متابوتروپیک گلوتامات، فیزیولوژی، فارماکولوژی، و بیماری در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx به زبان فارسی به همراه اصل مقاله انگلیسی

جهت اطلاعات بیشتر کلیک بفرمایید:

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

هدف ما کسب رضایت مشتری است با ارائه بهترین فایل ها

فایل آماده پرسشنامه روحیه پژوهشی (شیرزاد و همکاران، 1395)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه روحیه پژوهشی (شیرزاد و همکاران، 1395)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه روحیه پژوهشی (شیرزاد و همکاران، 1395) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد روحیه پژوهشی (شیرزاد و همکاران، 1395)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

جهت اطلاعات بیشتر کلیک بفرمایید:

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

هدف ما کسب رضایت مشتری است با ارائه بهترین فایل ها

فایل آماده پرسشنامه سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

جهت اطلاعات بیشتر کلیک بفرمایید:

توضیحات بیشتر و دانلود

صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

هدف ما کسب رضایت مشتری است با ارائه بهترین فایل ها

فایل آماده پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه هزینه تکلیف (فلاک و همکاران، 2015) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه مهارت تمرکز (سواری، 1391)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه مهارت تمرکز (سواری، 1391)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه مهارت تمرکز (سواری، 1391) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران (طاهری و طاهری، 1396)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران (طاهری و طاهری، 1396)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه سنجش رهبری تأملی مدیران (طاهری و طاهری، 1396) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی (توماس و داکر، 2000)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی (توماس و داکر، 2000)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه نگرش و اضطراب ریاضی (توماس و داکر، 2000) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، 1395)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، 1395)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه خودکارآمدی در تنظیم هیجانی (حسینچاری وهمکاران، 1395) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (تومینین- سوینی و همکاران ، 2012)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (تومینین- سوینی و همکاران ، 2012)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (تومینین- سوینی و همکاران ، 2012) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد

فایل آماده پرسشنامه فرسودگی تحصيلی (سالملا– آرو و همکاران، 2009)

به سایت عرضه محصولات دانشجویی خوش آمدید.

پرسشنامه فرسودگی تحصيلی (سالملا– آرو و همکاران، 2009)

دانش پژوی عزیز ، این محصول با عنوان پرسشنامه فرسودگی تحصيلی (سالملا– آرو و همکاران، 2009) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد. این امکان هم برایتان فراهم گردیده تا با آگاهی کامل و خواندن مشخصات کامل اقدام به خرید فایل نمایید.

مشخصات فایل در یک نگاه:

دانلود پرسشنامه استاندارد